Go to top

Executeur van nalatenschappen

Het optreden als executeur is niet uitsluitend voorbehouden aan een notaris. Partiar is een onafhankelijke executeur van nalatenschappen, die met een ruime ervaring en goede kennis van zaken door heel Nederland werkt bij het afwikkelen van een boedel. In het verleden werd dit gedaan door een executeur testamentair. Partiar fungeert op dezelfde manier; altijd in overleg met een notaris. Naast het te gelde maken van bezittingen en afwikkeling van schulden, regelt Partiar ook allerlei praktische zaken rondom de afhandeling van de erfenis. Dat is, in moeilijke tijden rondom een overlijden, een hele zorg minder.
 
“Partiar regelde zaken waarvan wij totaal geen kennis hadden.”
 
Als onafhankelijke executeur neemt Partiar de gehele of gedeeltelijke afwikkeling van de nalatenschap voor u uit handen. De belangrijkste taak van de executeur is de nalatenschap zo te regelen dat alle erfgenamen ontvangen waar zij recht op hebben. Wij verzorgen de benodigde notariële stukken die de basis vormen voor de afwikkeling (bijvoorbeeld de verklaring van erfrecht) en blijven verantwoordelijk tot aan het moment van het uitbetalen van de erfdelen. Alles in samenspraak met de erfgenamen. Het is immers altijd maatwerk. Erfgenamen beslissen zelf bij belangrijke keuzemomenten en kunnen, desgewenst, nauw betrokken worden
bij de afwikkeling van de nalatenschap. Partiar heeft haar waarde reeds bewezen in de rol van executeur of gevolmachtigde.