Go to top

Executeur van nalatenschappen

Aanvaarding nalatenschap

De wet biedt erfgenamen de mogelijkheid de nalatenschap op 3 manieren te aanvaarden. Zo kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuivere aanvaarding. Hiervoor kunnen erfgenamen kiezen als erfgenamen er zeker van zijn dat de nalatenschap positief is. In dit geval zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor alle schulden, maar het batig saldo is dan uiteraard ook voor hen. 

Beneficiaire aanvaarding. Dit betekent dat u de nalatenschap aanvaardt onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Erfgenamen zijn in dit geval niet aansprakelijk met hun privé vermogen indien de schulden de baten overtreffen. Alle bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. Een batig saldo is voor de erfgenamen. Als erfgenamen beneficiair willen aanvaarden moet men voordat deze keuze officieel is vastgelegd, voorzichtig handelen, om te voorkomen dat dit wordt uitgelegd als zuiver aanvaarden.  De nalatenschap moet volgens een vereffeningsprocedure worden afgewikkeld.

Verwerpen. Wanneer een erfgenaam besluit de erfenis niet te accepteren en er afstand van doet, spreekt men van het verwerpen van een nalatenschap. Hij of zij is niet langer erfgenaam, ook bij een batig saldo. Als men besluit te verwerpen, dan worden eventuele kinderen erfgenaam. Zij kunnen dan hun keuze maken hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden.