Go to top

Executeur van nalatenschappen

De executeur

Veel zaken zijn in ons leven goed geregeld, maar na een overlijden blijkt dit vaak anders te zijn. Met het opmaken van een testament kunt u zelf aangeven wat uw wensen zijn wat betreft uw vermogen of andere bezittingen en wie de zorg draagt voor de afwikkeling van de nalatenschap. Hiervoor kunt u een executeur benoemen. 
 
Hoe werkt een executeur?

 1. Een executeur wordt benoemd bij testament en wikkelt een nalatenschap af volgens het testament van de overledene. Zijn eerste taak is het opstellen van de Boedelbeschrijving. Het betreft hier een overzicht van de bezittingen en schulden per overlijdensdatum.
   
 2. De executeur is de vertegenwoordiger van de nalatenschap en treedt naar buiten toe op richting banken, verzekeraars, belastingdienst, makelaars en diverse andere instanties. De executeur zorgt voor de algehele afwikkeling, afronding en uitbetaling van de erfdelen aan de erfgenamen.
   
 3. Legaten worden door executeur uitgekeerd aan de rechthebbenden.
   
 4. Een benoemde executeur is tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor de te betalen erfbelasting, eventueel ook voor de inkomstenbelasting.
   
 5. Voor het gevoerde beheer over de nalatenschap zal door de executeur Rekening en Verantwoording moeten worden afgelegd aan de erfgenamen.