Go to top

Executeur van nalatenschappen

Geen testament, wel een nalatenschap

De nalatenschap wordt afgewikkeld volgens het versterf erfrecht en verdeeld volgens de wettelijke verdeling als er geen testament is. Het Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht, is hierbij leidend.

Als er geen testament is, onderzoekt de notaris wie de erfgenamen zijn. Zij worden vervolgens door hem aangeschreven en de erfgenamen kunnen dan de wijze van aanvaarding kiezen. Tevens wordt dan voorgesteld om Partiar als gevolmachtigde van de nalatenschap te benoemen. Een en ander wordt door de notaris vastgelegd in de Verklaring van erfrecht.
 

Het is ook mogelijk dat Partiar één of meerdere erfgenamen vertegenwoordigt in plaats van de gehele nalatenschap.