Go to top

Executeur van nalatenschappen

Afwikkeling nalatenschap

“Het team van Partiar heeft ons zorgvuldig door de wirwar van regels weten te leiden.”


De afwikkeling van een nalatenschap is niet eenvoudig. Verstoorde familieverhoudingen kunnen een vlotte afwikkeling van de nalatenschap ernstig in de weg staan, waardoor gemeenschappelijke beslissingen niet genomen worden. Daarnaast kan een drukke baan, fysieke afstand of verblijf in het buitenland van de nabetaanden belemmerend werken bij de afwikkeling. Hierin kan Partiar, als executeur van nalatenschappen, een belangrijke rol spelen.

Het optreden als executeur is namelijk niet uitsluitend voorbehouden aan een notaris. Partiar heeft, in de rol van executeur of gevolmachtigde, haar waarde reeds bewezen, onder andere in de volgende situaties;

• Nabestaanden willen ruzie in de familie vermijden
• Nabestaanden zijn vaak al emotioneel te zwaar belast
• Er zijn slechts verre familieleden
• Nabestaanden zijn onbekend
• Nabestaanden wonen op grote afstand of in het buitenland
• Nabestaanden beschikken niet over de juiste kennis
• Nabestaanden zijn minderjarig
• Nabestaanden willen niets met de nalatenschap te maken hebben
• Nabestaanden willen het graag uit handen geven en kiezen voor gemak