Go to top

Executeur van nalatenschappen

Opdrachtgever uitvaart

 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een familielid of iemand in uw directe omgeving de verantwoordelijkheid voor uw uitvaart op zich wil nemen.

Wanneer u dit vroegtijdig regelt, kunt u Partiar benoemen als begrafenisexecuteur. De praktische invulling van de uitvaart kan daarbij, desgewenst, een taak blijven van familie of vrienden. Hierin zijn uw wensen leidend.

De uitvaartondernemer is belast met de eerste verzorging van een overledene. Als blijkt dat niemand de financiële verantwoording voor de uitvaart neemt, kan Partiar hierin een belangrijke rol spelen en deze verantwoordelijkheid op zich nemen als opdrachtgever voor de uitvaart.

Officiële bewindvoering stopt na overlijden. Vanaf dat moment is de familie verantwoordelijk voor de verdere afhandeling. Maar wat als niemand deze verantwoordelijkheid op zich neemt. In overleg met bewindvoerder treedt Partiar op als financieel verantwoordelijke, regelt de uitvaart en handelt de nalatenschap af.

Bent u bewindvoerder, uitvaartondernemer, medewerker van een zorginstelling, maatschappelijk werker, mentor, mantelzorger, verzorgende of anderszins betrokken bij een dergelijke situatie? Ook hier is Partiar, als onafhankelijke executeur, uw partner die u graag verder helpt.

In geval van overlijden zijn wij 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0252-231685. Een snelle inventarisatie geeft ons inzicht in de financiële situatie. Daardoor kunnen wij binnen 24 uur beslissen al dan niet als opdrachtgever van de uitvaart op te treden.