Go to top

Executeur van nalatenschappen

Voor overlijden

Levens worden steeds complexer en de behoefte om zaken zeker te stellen wordt steeds groter. U wilt de zekerheid dat er voor uw naasten geen onduidelijkheden zijn, en dat uw wensen ook praktisch goed uitgevoerd worden. Het is mogelijk om Partiar te benoemen tot (levens-) executeur in uw testament.

Na een zorgvuldig intakegesprek zorgen wij ervoor dat uw wensen worden vastgelegd in een testament en onderhouden wij contact met de organisaties die een belangrijke rol spelen. Daarnaast houden wij periodiek contact met u, zodat uw persoonlijk dossier en wensen altijd bijgewerkt zijn. Een geruststellend idee voor wie zijn naasten niet met een dergelijke afwikkelingstaak wil belasten.