Go to top

Executeur van nalatenschappen

Werkwijze

“Partiar legde ons de keuzes voor die wij zelf niet konden maken in deze emotionele periode.”

 Partiar zorgt bij de afwikkeling voor de notariële stukken zoals een Verklaring van erfrecht of notariële volmacht. Maar ook voor de (eventuele) verkoop van de woning, de ontruiming van de woning, de verdeling van de inboedel, bankzaken, verzekeringszaken en de fiscale afhandeling, zoals de aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting. Uiteraard zullen eventuele buitenlandse bezittingen, boten en auto’s ook in de afwikkeling meegenomen worden.

Bij het overlijden van een ondernemer wordt de zorg voor het bedrijf tijdelijk door ons overgenomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er een opvolger wordt gevonden om het bedrijf voort te zetten of in het uiterste geval het bedrijf en haar activiteiten te beëindigen. Dit geldt niet alleen voor kleine bedrijven en zzp’ers maar ook voor de grotere ondernemingen met personeel. Er wordt zorggedragen voor de financiële, fiscale en personele afwikkeling hiervan.

Bij aanvang van de afwikkeling van de nalatenschap zal Partiar allereerst een (voorlopige) boedelbeschrijving opstellen over de omvang van de nalatenschap. De stappen die genomen worden gedurende de afwikkeling van de nalatenschap zullen door ons worden bijgehouden. Hierover zullen wij u, indien gewenst, op de hoogte houden. Wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, over bijvoorbeeld de verkoop van de woning, zullen wij dit in goed overleg doen met de erfgenamen. De administratie wordt bijgewerkt, beëindigd en de laatste betalingen worden gedaan. Partiar regelt de uiteindelijke verdeling over de erfgenamen en tot slot zullen de bankrekeningen worden opgeheven.

Aan het einde van het traject zal door Partiar een Rekening en Verantwoording worden op gemaakt over het gevoerde beheer gedurende de afwikkeling van de nalatenschap. 

Ons pand biedt de mogelijkheid goederen uit de inboedel tijdelijk in opslag te nemen. Erfgenamen kunnen bij ons deze goederen bekijken en afhalen voor zover zij daarvoor belangstelling hebben.


Door onze diensten ervaart u dat het uit handen geven van executele handelingen, bij leven of na overlijden, voldoening en rust geeft.  Zeker in de wetenschap dat uw hulpvraag over een nalatenschap concreet beantwoord wordt. Wij weten van aanpakken en zorgen voor alle onderdelen bij het afwikkelen van een nalatenschap. Voor nu en in de toekomst. Het team van Partiar bereikt dit met een integere benadering. Dit betekent dat de nalatenschap wordt behandeld door deskundigen en dat de erfgenamen ten alle tijden worden betrokken bij de afwikkeling. Wij bemiddelen of nemen, desgewenst, de beslissingen.

Wij zijn lid van NOVEX. De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs".