Go to top

Executeur van nalatenschappen

Veelgestelde vragen

1. Mijn dierbare is overleden, er is geen testament maar wel veel te regelen. Welke stappen moet ik nemen?

Na het regelen van de uitvaart is meestal het aanvragen van een Verklaring van erfrecht één van de eerste dingen die gedaan moet worden. Daarvoor moet een notaris worden ingeschakeld. Daarbij komt ook de vraag aan de orde wie namens de nalatenschap bevoegd wordt gemaakt om handelend te kunnen optreden. Het is ook verstandig banken van het overlijden in kennis te stellen zodat de bankrekeningen geblokkeerd worden. Bij het Centraal Testamenten Register kunt u nagaan over er een testament is. De inhoud van het testament kunt u alleen via de notaris te weten komen.
 

2. Na mijn overlijden wil ik niet dat mijn erfgenamen ruziën over mijn erfenis. Hoe kan ik dit regelen?

Het maken van een testament kan veel ruzie voorkomen. Daarin kan een executeur, bijvoorbeeld Partiar, worden aangewezen die voor de afwikkeling van de nalatenschap zorgdraagt.

3. Wat is het verschil tussen een codicil en een testament?

Het verschil is onder andere dat van het bestaan van een testament registratie plaatsvindt en van een codicil niet. Een codicil is een door de erflater eigenhandig geschreven tekst, voorzien van de datum waarop het geschreven is en zijn of haar handtekening. Een codicil kent slechts een beperkte inhoud.
 

4. Wat is het voordeel van een onafhankelijk executeur?

Een onafhankelijke executeur handelt in het belang van de gehele nalatenschap en niet ten behoeve van één of meerdere erfgenamen. 
 

5. Ik ben bij testament benoemd tot executeur. Wat staat mij te wachten?

Een executeur moet van vele markten thuis zijn: financieel, fiscaal, moet polissen kunnen beoordelen en het testament kunnen uitleggen, onroerend goed kunnen verkopen etcetera. Daarnaast wordt ook een goed contact met erfgenamen van hem verwacht en moet de executeur hen regelmatig informeren over de voortgang van de afwikkeling. 
 

6. Ik ben bij testament benoemd tot executeur maar ik wil of kan deze taak niet uitvoeren. Kan ik deze taak overdragen?

Over het algemeen is dit geen probleem, maar hangt mede af van de inhoud van het testament.
 

7. Wat zijn de regels waaraan een executeur zich moet houden?

De regels waaraan een executeur zich dient te houden zijn te vinden in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Als de regels niet goed gevolgd worden, kan eventueel de Kantonrechter ingeschakeld worden om de executeur te corrigeren. Daarnaast moet hij uiteraard het testament uitvoeren. Zie o.a. de site van NOVEX: www.novex-executeur.nl.
 

8. Ben ik verplicht om een notaris in te schakelen?

U heeft in ieder geval een notaris nodig voor de Verklaring van erfrecht of de Verklaring van executele.
 

9. Hoe kan ik nagaan of iemand een testament heeft en wat de inhoud is?

Het bestaan van een testament kan worden nagegaan bij het Centraal testament register. De inhoud van het testament kan alleen via een notaris kenbaar worden gemaakt en alleen aan erfgenamen en/of executeur.
 

10. Hoe worden de kosten van de executele dienstverlening betaald?

De kosten van de afwikkeling mogen ten laste worden gebracht van de nalatenschap.